Descripció del Projecte

Serigrafia per les samarretes del Vélo Cafè

Serigrafia a dos colors per aquesta cafetería.

Serigrafia realitzada a dos colors per a les samarretes de Vélo Cafè de la Seu d’Urgell. Negre, blanc i groc, uns colors potents i atractius que s’adapten amb la imatge de la cafeteria.

Col·laboracions

Comitent: velocafelaseu

Imatges del projecte