Descripció del Projecte

Pàgina web Joc del Seguici

Pàgina web personalitzada pel Joc del Seguici

Un projecte com el Joc del Seguici, va necessitar una seva pàgina web personal, per ser presentat com cal. Per això vam dissenyar aquesta pàgina web en HTML5, adaptativa i moderna. Gràcies a les fotos en col·laboració amb Cactusoup, va quedar un treball molt professional.
Visita la pàgina web: http://jocdelseguici.cat/

Col·laboracions

Fotografia: Cactusoup

Imatges del projecte