Descripció del Projecte

Imatge corporativa “Abast Serveis”

Disseny imatge corporativa i pàgina web d’Abast Serveis

ABAST Serveis, és un servei d’assistència a domicili, i el logotip va néixer a partir d’unes línies corbes que representen unes persones que s’estan abraçant. El logotip està format per un símbol gràfic, que representa tres persones que es donen la mà, formant un cercle i el nom de la marca al costat dret.
Un cop acabat el disseny gràfic, hem desenvolupat el disseny de la pàgina web, amb un CMS <opensource com és el WordPress. En disseny senzill, net i clar per a tenir una pàgina web de presentació dels serveis disponibles.

Col·laboracions

Client: Abast Serveis

Imatges del projecte