Descripció del Projecte

Cartells per Perspectives

Cartells 50 x 70 cm serigrafiats a mà

Cartells 50 x 70 cm serigrafiats a mà, amb un color blanc, sobre cartolina vermella. Un projecte per a Perspectives, una publicació anual de pensament i anàlisi crítica per a l’acció. Editada en paper per EspaiFàbrica.

Col·laboracions

Disseny gràfic: 131.gd

Imatges del projecte